nasze media Mały Gość 04/2024

Radio Watykanskie/k

dodane 13.08.2007 12:54

Papież do młodzieży: potrzeba autentycznych świadków wiary

Benedykt XVI spotkał się 9 sierpnia z hiszpańską młodzieżą na dziedzińcu Pałacu Apostolskiego w Castegandolfo.

Pięć osób miało okazję złożyć świadectwa o tym, co przeżyli głosząc Ewangelię rówieśnikom.

Okazało sie, że obecnie wielu młodych nie wstydzi się mówić o Chrystusie.

Jeden z chłopców opowiedział o 230 szkołach i 35 tys. uczniów i studentów zaangażowanych w Misję Młodych. Podkreślił wagę, jaką ma głoszenie orędzia Chrystusa nowym pokoleniom, poszukującym odpowiedzi.

Papież podziękował młodym za ich świadectwo wiary.

Zachęcił ich do kontynuowania podjętej misji niesienia rówieśnikom radosnej nowiny, że Bóg ich kocha.

„Doceniam żywotność, z jaką podjęliście posługę misjonarzy i koloryt, którego nabierają pewne aspekty życia, kiedy ktoś decyduje się głosić Chrystusa: entuzjazm zdobycia się na otwartość i zaskakujące spostrzeżenie, że w przeciwieństwie do tego, co myśli wielu, Ewangelia głęboko pociąga młodych; odkrycie w całej jego rozległości zmysłu kościelnego chrześcijańskiego życia; delikatność i piękno miłości oraz rodziny żyjącej przed oczyma Boga lub też odkrycie nieoczekiwanego powołania do służenia Mu na drodze kapłaństwa” – podkreślił Benedykt XVI.

Papież życzył młodym Hiszpanom by pielgrzymka do miasta Apostołów Piotra i Pawła pomogła im jeszcze głębiej zrozumieć, że wiara w Chrystusa otwiera horyzonty nowego życia w prawdziwej wolności i nadziei bez granic.

Misja Młodych w Madrycie została ogłoszona przez kard. Rouco Varelę na zakończenie Synodu Diecezjalnego w 2005 r. Przyłączyły się do niej diecezje Getafe i Alcalá de Henares, które należą do tej samej prowincji kościelnej. Misja Młodych składa się z trzech części: okresu formacji młodych misjonarzy, który rozpoczął się w święto Zesłania Ducha Świętego i trwał do listopada ubiegłego roku. Zwieńczyły go Tydzień Młodzieży Diecezjalnej i uroczyste rozesłanie misjonarzy w święto Matki Bożej Almudeny 9 listopada, patronki Madrytu. Od listopada do 6 maja br. trwała misja w ścisłym tego słowa znaczeniu. Trzeci etap, poświęcony umocnieniu misji, rozpoczął się w lipcu.

« 1 »