nasze media Mały Gość 04/2024

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

dodane 19.11.2009 11:20

Niedziela - 22 listopada

Jezus odpowiedział Piłatowi: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”. (J 18,36) Życie Jezusa to nie kariera od prostego cieśli do majętnego króla. Bóg opuszcza swoje królestwo, schodzi samotnie na samo dno świata. Jak ratownik – by zbawiać.

Pierwsze czytanie

Królestwo Syna Człowieczego
Z KSIĘGI PROROKA DANIELA

Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.
DN 7,13–14

Psalm responsoryjny

REFREN:
Pan Bóg króluje,
pełen majestatu.

Pan króluje, oblókł się
w majestat,
Pan odział się w potęgę
i nią się przepasał,
tak świat utwierdził,
że się nie zachwieje.
REFREN

Twój tron niewzruszony
na wieki,
Ty od wieków istniejesz,
Boże.
Świadectwa Twoje bardzo
godne są wiary,
Twojemu domowi przystoi
świętość,
po wszystkie dni, o Panie.
REFREN
PS 93 (92),1.2 I 5 (R.: POR. LA)

Drugie czytanie

Chrystus jest władcą królów ziemi
Z KSIĘGI APOKALIPSY ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁA

Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym umarłych i Władcą królów ziemi. Tym, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu swojemu: Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.
Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen.
Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący.
AP 1,5–8

Śpiew przed Ewangelią

AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie;
błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.
AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja
POR. MK 11,10

Ewangelia

Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANA

Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem Żydowskim?”.
Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”.
Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?”. Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”.
Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś królem?”.
Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to na¬rodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.
J 18,33B–37

  • Najważniejsze Słowa - więcej:.


  • « 1 »
    oceń artykuł Pobieranie..