nasze media Mały Gość 04/2024

PAP/p

dodane 04.05.2011 11:13

Rozpoczęły się matury


Blisko 400 tys. maturzystów z ponad 8 tys. szkół ponadgimnazjalnych przystąpiło w środę o godz. 9.00 do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Po południu o godzinie 14 rozpocznie się dla chętnych egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Deklaracje chęci zdawania tego egzaminu wyraziło niecałe 10 proc. maturzystów.

Egzamin na poziomie podstawowym trwa 170 minut, a na poziomie rozszerzonym - 180 minut.

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego; wybrać można między: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim lub włoskim. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym.

Maturzysta można wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych. Zdaje je na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. W tej grupie znajdują się: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, filozofia, informatyka oraz język łaciński i kultura antyczna.

Maturzyści muszą jeszcze zdać dwa obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Uczniowie ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego; 23 maja 264 osoby przystąpią do egzaminu z białoruskiego, 88 z ukraińskiego i 27 z litewskiego.

Pisemna sesja maturalna potrwa do 24 maja, ustna - do 27 maja.
« 1 »