nasze media MGN 07/2024

KAI/k

dodane 01.02.2007 14:46

Mniej włamań do kościołów

Spadła liczba włamań do obiektów sakralnych na Mazowszu w 2006 roku.

Jeszcze kilka lat temu każdego roku na Mazowszu dochodziło do kilkunastu tego typu zdarzeń, gdzie łupem złodziei padały dobra kultury i dziedzictwa narodowego.(...)

- Z naszych statystyk wynika, że znacznie spadła ilość kradzieży z obiektów sakralnych, gdzie łupem złodziei padały zabytkowe przedmioty będące dziedzictwem narodowym. Wpływ na to miała poprawa stanu zabezpieczeń - powiedział nadkomisarz Kamola.

W ubiegłym roku odnotowano tylko jedno zdarzenie. W Ratowie w powiecie mławskim z kościoła świętego Antoniego Padewskiego skradziono srebrne szaty z obrazu Matki Bożej oraz wota ze srebra. Straty oszacowano na 35 tys. złotych.

Barokowy kościół w Ratowie wraz z zespołem poklasztornym to perła architektury północnego Mazowsza, jeden z najcenniejszych zabytków budownictwa i sztuki na tym terenie. Policyjne statystyki nie obejmują włamań m.in. na plebanie bądź kościołów, podczas których skradziono przedmioty nie mające żadnej wartości historycznej.

« 1 »