nasze media Najnowszy numer MGN 02/2023

Radio Watykańskie/k

dodane 12.01.2007 09:17

Panama zawierzona Sercu Jezusowemu

Episkopat Panamy(Ameryka Płd.) publicznie zawierzył 11 stycznia kraj Najświętszemu Sercu Jezusa. W centralnej uroczystości w stolicy udział wzięli wszyscy panamscy biskupi, nuncjusz apostolski oraz liczni przedstawiciele duchowieństwa i laikatu.

W parafiach natomiast zorganizowano adoracje Najświętszego Sakramentu.

Biskupi podkreślają, że panamski Kościół potrzebuje duchowej odnowy. Wyzwaniem dla tamtejszych katolików są także kwestie utwierdzania pokoju i sprawiedliwości społecznej.

Katolicy stanowią 80 proc. niespełna półmilionowej ludności Panamy

« 1 »