nasze media Najnowszy numer MGN 10/2023
dodane 26.11.2010 15:02

ODPOWIEDZI NA NIEKTÓRE PYTANIA RORATNIE

Poniedziałek I tygodnia Adwentu, 29 listopada 2009 r.
Pytanie 3. Jak nazywał się dziadek Romana Brandstaettera? (Mordechaj Dawid Brandstaetter)

Wtorek I tygodnia Adwentu, 30 listopada 2010 r. Święto św. Andrzeja Apostoła
Pytanie 2. Czego udzielał Pan Bóg ludziom, którzy spisywali Jego słowo? (natchnienia)

Środa I tygodnia Adwentu, 1 grudnia 2010 r.
Pytanie 2. Co oznacza określenie „na podręczu”? (blisko, w zasięgu ręki)

Czwartek I tygodnia Adwentu, 2 grudnia 2010 r.
Pytanie 2. W jakim języku zostało napisane Pismo Święte? (Stary Testament w języku hebrajskim, Nowy Testament w języku greckim)

Piątek I tygodnia Adwentu, 3 grudnia 2010 r., Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego
Pytanie 3. Jak nazywał się święty, który recytował Pismo Święte w językach oryginalnych? (św. Wawrzyniec z Brindisi)

Sobota I tygodnia Adwentu, 4 grudnia 2010 r., Wspomnienie św. Barbary
Pytanie 2. Czym pachniało w pokoju, gdzie mały Romek Brandstaetter czytał z dziadkiem Pismo Święte? (rodzynkami, cynamonem i goździkami)

Poniedziałek II tygodnia Adwentu, 6 grudnia 2010 r., Wspomnienie św. Mikołaja
Pytanie 2. W jakiej księdze znajduje się opis stworzenia świata? (w Księdze Rodzaju)

Wtorek II tygodnia Adwentu, 7 grudnia 2010 r. Wspomnienie św. Ambrożego
Pytanie 2. Jak nazywał się król, który porwał Żydów do niewoli babilońskiej? (król Nabuchodonozor II)

Czwartek II tygodnia Adwentu, 9 grudnia 2010 r.
Pytanie 2. Jak nazywa się druga część Księgi proroka Izajasza (Księga Pocieszenia)

Piątek II tygodnia Adwentu, 10 grudnia 2010 r.
Pytanie 1. Ile lat temu urodził się Izajasz? (2775 lat temu)

Sobota II tygodnia Adwentu, 11 grudnia 2010 r.
Pytanie 2. Jakich cudów dokonał prorok Eliasz? – (wskrzesił syna wdowy z Sarepty, sprawił, że po długiej suszy spadł deszcz, płaszczem zatrzymał wody Jordanu)

Poniedziałek III tygodnia Adwentu, 13 grudnia 2010 r.
Pytanie 2. Co robił prorok Balaam? – (jak mu kazał Bóg, błogosławił Izraelitów)

Wtorek III tygodnia Adwentu, 14 grudnia 2010 r.
Pytanie 2. Kto napisał większość psalmów?” – (król Dawid)

Środa III tygodnia Adwentu, 15 grudnia 2010 r.
Pytanie 2. Ile lat Żydzi przebywali w niewoli i w którym roku wrócili do Jerozolimy? – (niewola trwała 48 lat i skończyła się w roku 538 przed narodzeniem Chrystusa)

Czwartek III tygodnia Adwentu, 16 grudnia 2010 r.
Pytanie 2. W jaki sposób Jezus przekonał uczniów Jana Chrzciciela, że jest oczekiwanym Zbawicielem? – (wskazał, że dzięki Niemu niewidomi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia głusi słyszą, umarli zmartwychwstają)

Piątek III tygodnia Adwentu, 17 grudnia 2010 r.
Pytanie 2. W jakich Ewangeliach znajduje się rodowód Pana Jezusa? – (w Ewangelii według św. Mateusza i Łukasza)

Sobota III tygodnia Adwentu, 18 grudnia 2010 r.
Pytanie 2. Jak Pan Bóg przez Jeremiasza nazwał Pana Jezusa? – (Odroślą sprawiedliwą Dawida)

Poniedziałek IV tygodnia Adwentu, 20 grudnia 2010 r.
Pytanie 1. Co oznacza słowo „Emmanuel”? (Bóg z nami)

Wtorek IV tygodnia Adwentu, 21 grudnia 2010 r.
Pytanie 2. Co oznacza słowo „błogosławiony”? (Szczęśliwy)

Środa IV tygodnia Adwentu, 22 grudnia 2010 r.
Pytanie 2. Jak nazywamy Hymn uwielbienia wyśpiewany przez Maryję? (Magnificat)
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..