nasze media MGN 07/2024

KAI/k

dodane 31.12.2008 13:57

1 stycznia – Światowy Dzień Pokoj

Od 1968 roku 1 stycznia obchodzony jest w Kościele Katolickim jako Światowy Dzień Pokoju.

Światowy Dzień Pokoju ustanowił Paweł VI listem z dnia 8 grudnia 1967 r., skierowanym do wszystkich ludzi dobrej woli. Dzień ten, obchodzony w Kościele powszechnym 1 stycznia, ma zawsze swój temat, który wybiera papież.

W tym dniu ogłaszane jest okolicznościowe orędzie, jakie z tej okazji przygotowuje wcześniej papież. W tym roku przebiega on pod hasłem „Zwalczanie ubóstwa drogą do pokoju”.

Zazwyczaj hasło kolejnego Dnia Ojciec Święty ogłasza mniej więcej w połowie roku, a rozwijające je orędzie nosi najczęściej datę 8 grudnia.

Paweł VI przygotował i ogłosił 11 orędzi na Światowy Dzień Pokoju oraz zaproponował temat kolejnego Dnia (na rok 1979), ale nie zdążył już napisać okolicznościowego dokumentu. Inicjatywę tę podjął i rozwinął Jan Paweł II, który przygotował 27 orędzi na ten Dzień, w tym także do tematu, ogłoszonego przez swego poprzednika. Hasła na kolejne lata, począwszy od r. 2006, ogłosił i odpowiednie dokumenty napisał Benedykt XVI.

« 1 »