nasze media MGN 07/2024

KAI/k

dodane 25.07.2008 07:47

Marsz biskupów przeciw ubóstwu

Ok. 2 tys. osób w tym 670 biskupów anglikańskich z całego świata przeszło w marszu przeciwko biedzie, który odbył się 24 lipca w Londynie.

W marszu, który w milczeniu przeszedł spod siedziby Parlamentu do Pałacu Lambeth na przedmieściach stolic, wzięli udział także hierarchowie innych wyznań. Był wśród nich m.in katolicki arcybiskup Westminsteru kard. Cormac Murphy-O’Connor,

Po dotarciu do celu wędrówki odbył się wiec. Prymas Wspólnoty Anglikańskiej arcybiskup Canterbury Rowan Williams, przypomniał, że w 2000 r. ONZ ogłosiła tzw. Milenijne Cele Rozwoju, które poparło całe chrześcijaństwo.

Ich spełnienie miało doprowadzić do zmniejszenia do r. 2015 o połowę liczby ludzi, których dochód dzienny nie przekracza dolara, cierpiących głód, nie mających dostępu do wody pitnej, chorych lub zagrożonych AIDS i innymi chorobami zakaźnymi.

Arcybiskup wyraził obawę, że nie uda się ich w całości osiągnąć do r. 2015, jak planowano, a wynika to - jego zdaniem - z braku zaangażowania krajów wysoko rozwiniętych.

Biskupi stwierdzili, że nie mogą już dłużej pozostawać obojętnymi w obliczu niewywiązywania się krajów bogatych z przyjętych przez siebie zobowiązań wobec swych biednych sąsiadów.

W dokumencie, który wręczyli premierowi Gordonowi Brownowi, zaproponowali aby najbliższa sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, rozpoczynająca się 25 września w Nowym Jorku, zajęła się określeniem sposobów osiągnięcia celów z Deklaracji Milenijnej w wyznaczonym przez nią terminie do 2015 r.

« 1 »