nasze media MGN 07/2024

KAI/k

dodane 19.02.2007 13:56

Chrześcijanie o ubóstwie dzieci

Amerykańskie Kościoły chrześcijańskie oficjalnie podjęły dyskusję poświęconą drastycznemu ubóstwu dzieci w Stanach Zjednoczonych.

36 zwierzchników Kościołów i organizacji chrześcijańskich obradując w Kalifornii podkreśliło, że rosnąca bieda w tak bogatym kraju jest skandalem narodowym. Wynika ona z braku poszanowania wartości moralnych i szerzącej się niesprawiedliwości społecznej.

Ponad 150 uczestników spotkania wyraziło nadzieję, że problem ubóstwa dzieci w Ameryce zostanie zmniejszony o połowę do 2017 r. Zwrócili oni również uwagę, że jedną z chlubnych misji chrześcijan jest tworzenie ośrodków zapewniających godne życie dzieciom porzuconym i głodnym.

Obrady w Pasadena w Kaliforni od 6 do 9 lutego były pierwszym oficjalnym spotkaniem organizacji Chrześcijańskie Kościoły Razem. Powstała ona między innymi z inicjatywy kard. Williama Keelera, który również reprezentował Kościół katolicki na spotkaniu w Kalifornii.

« 1 »