nasze media Mały Gość 06/2024

Radio Watykańskie/k

dodane 16.06.2008 08:48

51 nowych kapłanów na Słowacji

Na Słowacji przybędzie w tym roku 40 księży diecezjalnych obrządku łacińskiego i 11 greckokatolickiego.

Pierwsi z nich zostali 14 czerwca wyświęceni przez biskupów diecezji bratysławskiej, nitrzańskiej i żylińskiej. W pozostałych diecezjach święcenia odbędą się 15 i 21 czerwca.

Diecezje położone w północnej części Słowacji tradycyjnie cieszą się największą liczbą powołań.

Podtatrzańska diecezja spiska będzie miała w tym roku 9, a archidiecezja koszycka 10 nowych kapłanów, gdy tymczasem np. trnawska i rożniawska po trzech, a bańsko-bystrzycka i nitrzańska po czterech.

Pracę duszpasterską na Słowacji lub na misjach rozpoczną też nowo wyświęceni kapłani zakonni - m.in. pięciu salezjanów, po czterech jezuitów i werbistów, a franciszkanów trzech.

Neoprezbiterzy to absolwenci 6 diecezjalnych seminariów duchownych lub międzyzakonnego Aloisianum u jezuitów w Bratysławie.

Wszystkie seminaria na Słowacji są częścią uniwersyteckich wydziałów teologicznych.

« 1 »