nasze media Mały Gość 06/2024

Radio Watykańskie/k

dodane 03.06.2008 11:22

Salon Pokoju w Paryżu

W Paryżu dobiega końca Międzynarodowy Salon Inicjatyw dla Pokoju, zorganizowany pod patronatem ONZ i UNESCO. Uczestniczy w nim ponad 200 stowarzyszeń i organizacji.

W Salonie biorą udział także liczne organizacje katolickie, zwłaszcza komisja episkopatu Iustitia et Pax, Caritas, Pax Christi, Acat.

Nie brak także przedstawicieli wspólnot religijnych, zaangażowanych w działalność apostolską. Stowarzyszenie „Wiara i Sprawiedliwość” zrzesza ponad 70 zgromadzeń misyjnych, dla których zaangażowanie w imię pokoju przybrało wymiar ewangeliczny.

„Głosić Ewangelię, nie poświęcając uwagi człowiekowi, to puste słowa” - uważa ks. Guy Vuillemin, misjonarz Afryki i przewodniczący tego stowarzyszenia. Stwierdzenie to jest istotne, gdyż religie nieraz są przedstawiane jako źródło konfliktów i wojen.

Przedstawiciele organizacji katolickich podkreślają, że w Kościele rośnie świadomość, iż chrześcijanie są powołani do działania na rzecz pokoju: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój” – głosi jedno z 8 błogosławieństw.

Salon Inicjatyw dla Pokoju rozpoczął się 31 maja.

« 1 »