nasze media Najnowszy numer MGN 04/2023

PAP/k

dodane 15.10.2007 16:00

Kamienne baby z X wieku

Kamienne baby odkrywane na dawnych ziemiach pruskich pochodzą najpewniej z X-XII wieku, niewątpliwie związane były z pogańskimi obrzędami.

Owe tajemnicze posągi, a znanych jest 21 bab, rzeźbiono w Prusach we wczesnym średniowieczu między X a XII w. Są to rzeźby - wbrew nazwie - najczęściej przedstawiające uzbrojonych, wąsatych lub brodatych mężczyzn, często w prawej dłoni trzymających róg.

Według naukowców kamienne baby były ściśle związane z pogańskimi obrzędami.

"Być może stały niegdyś w świętych gajach. Jeszcze dzisiaj nie można rozstrzygnąć, czy były to pomniki stawiane bóstwom czy też zasłużonym i wyróżniającym się osobom, być może poległych na obczyźnie, wodzom lub pogańskim kapłanom, którzy mogli ułatwiać np. kontakty między bóstwami a śmiertelnikami. Niewątpliwie związane były ze światem sacrum" - mówią naukowcy

Ludzkie postacie z rogami w dłoniach były rzeźbione w różnych okresach, w nieraz bardzo odległych zakątkach Euro-Azji. Związane były z lokalnymi obyczajami religijnymi i pogrzebowymi.

« 1 »