nasze media Najnowszy numer MGN 03/2024

PAP/k

dodane 29.08.2007 09:38

Nowy gatunek wielkiej małpy sprzed 10 mln lat

Skamieniałe szczątki nowego gatunku wielkich małp sprzed około 10 mln lat odkryto w Etiopii. Ich badania pozwalają sądzić, że ewolucyjne linie ludzi i wielkich małp z Afryki mogły się rozdzielić o wiele wcześniej, niż sądzono - informuje najnowszy numer "Nature.

Nowy gatunek nazwano Chororapithecus abyssinicus. Jego odkrywcy - naukowcy z Japonii i Etiopii uznali, że jest on przedstawicielem najstarszych znanych naczelnych bezpośrednio spokrewnionych ze współczesnymi gorylami, szympansami i pawianami.

Szczątki zwierzęcia - kieł i zęby trzonowe - znaleziono około 170 km na wschód od stolicy Etiopii, Addis Abeby. Naukowcy uznali, że pochodzą one od wielkiej małpy i zwrócili uwagę na ich podobieństwo do zębów współczesnych goryli.

Do niedawna skamieniałości dawnych hominidów obejmowały okres do 6 mln lat temu. Z powodu znikomej ilości skamieniałych szczątków organizmów człekokształtnych z Afryki subsaharyjskiej, które pochodziłyby z okresu późniejszego (pomiędzy 12 a 7 mln lat temu), do niedawna nic nie było wiadomo o faktycznym czasie i sposobie wyodrębnienia się afrykańskich małp i linii hominidów.

Większość wyników różnych badań każe przyjmować, że linie te rozdzieliły się dość późno. Mówi się o 5-6 mln lat temu w przypadku linii ludzi i szympansów oraz o 6-8 mln lat temu - dla linii ludzi i goryli. Dodatkowo niektóre analizy paleontologiczne i molekularne zakładają euroazjatyckie pochodzenie małp afrykańskich i kladu naczelnych. Klad jest to grupa organizmów mających wspólnego przodka, obejmująca wszystkie wywodzące się z niego grupy potomne.

Nowe znalezisko wskazuje na Afrykę i każe przesunąć wstecz moment rozejścia się linii rozwojowych ludzi i naszych najbliższych zwierzęcych krewnych. Naukowcy sugerują, że Ch.abyssinicus mógł być jednym ze starszych członków kladu goryli.

Jednocześnie zauważają, że znalezisko jest kolejnym dowodem na afrykańskie pochodzenie ludzi i współczesnych małp afrykańskich.

« 1 »