nasze media MGN 07/2024

PAP/k

dodane 22.06.2007 09:16

Coraz wcześniejsza wiosna w Arktyce

Na skutek zmian klimatycznych wiosna w Arktyce rozpoczyna się o kilka tygodni wcześniej niż 10 lat temu. Dowodzą tego obserwacje i pomiary prowadzone na odległych, północno-wschodnich krańcach Grenlandii.

Wyniki obserwacji wskazują, że już o 30 dni wcześniej niż dziesięć lat temu, żyjące na Grenlandii ptaki zaczynają składać jajka, stawonogi opuszczają zimowe kryjówki, a niektóre rośliny zaczynają już kwitnąć.

Prowadzący badania na wyspie - dr Toke T Hoeye oświadczył, "że jest zaskoczony rozmiarem tych zmian dziejących się w regionie, gdzie ciepłe pory roku - wiosna i lato są tak krótkie".

Jak stwierdzają duńscy specjaliści, najbardziej zaskakujące są podobieństwa skutków ocieplenia klimatu w północnej Europie ze skutkami obserwowanymi w Arktyce.

W Skandynawii np. można już potwierdzić, że część roślin zakwita wcześniej - średnio o 2,5 dnia, a zwierzęta i ptaki wchodzą w letni rytm życia średnio 5 dni wcześniej niż przed 10 laty. W Arktyce to przyspieszenie liczy się już w tygodniach.

« 1 »