nasze media Najnowszy numer MGN 02/2023

opoka.org.pl

dodane 30.08.2006 08:39

Nowa diecezja w Birmie

W Mianmarze, czyli dawnej Birmie, Benedykt XVI utworzył nową diecezję Banmaw. Powstała ona z podziału diecezji Myitkyina i archidiecezji Mandalay. Na terenie nowej diecezji mieszka ponad 450 tysięcy osób, w tym 26 tysięcy katolików.

stnieje tam 10 parafii, w których pracuje 13 kapłanów, 6 braci zakonnych, 40 sióstr oraz ponad 120 katechistów świeckich. Do pracy kapłańskiej przygotowuje się 16 kleryków. Pierwszym ordynariuszem Banmaw został ksiądz Raymond Sumlut Gam. Nowy biskup ma 53 lata. Święcenia kapłańskie przyjął w 1981 roku. Przed nominacją pełnił funkcję dyrektora diecezjalnej Caritas.

Birma to jeden z najsłabiej rozwiniętych krajów świata. Większość Birmańczyków to buddyści. Katolicy stanowią zaledwie 1 proc. ludności kraju. Mniejszości religijne są tam traktowane z nieufnością przez reżim wyznający ideologię łączącą elementy marksizmu, buddyzmu i nacjonalizmu.

Wojskowe władze prześladują nie tylko opozycję polityczną, ale także, co prężniej rozwijające się wspólnoty chrześcijańskie.

« 1 »