nasze media Najnowszy numer MGN 02/2023

KAI

dodane 27.08.2006 10:47

Odnowiono Jasnogórskie Śluby

W obecności ponad 200 tys. wiernych na Jasnej Górze odnowiono Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego, przygotowane przez prymasa Stefana Wyszyńskiego. Tekst Ślubów, dokładnie w 50. rocznicę od pierwszego ich złożenia odczytał podczas uroczystej Mszy przed Jasnogórskim Szczytem Prymas Polski kard. Józef Glemp.

Tekst Ślubów odczytał Prymas Polski
(...)

Zgromadzeni wierni siedmiokrotnie powtarzali "Królowo Polski - przyrzekamy!", ślubując m.in. wierność Bogu i walkę z wadami narodowymi, w tym pijaństwem.
(...)

Specjalny telegram przesłał do uczestników uroczystości papież Benedykt XVI. "Życzę, aby wytrwała realizacja odnawianych dziś Ślubów przynosiła w sercach błogosławione owoce wiary, nadziei i miłości" - napisał Papież.
(...)

W obecności ponad 200 tys. wiernych przybyłych na jubileusz, Prymas omówił po kolei każde z siedmiu zobowiązań zawartych w tekście Ślubów. Opracowany przed 50 laty dokument mówił m.in. o dochowaniu wierności Bogu i jego Pasterzom, obronie życia i rodziny, walce z wadami narodowymi w tym z pijaństwem.
(...)

Śluby Narodu przygotował kard. Stefan Wyszyński, w czwartym miesiącu uwięzienia w Komańczy w 1956 roku.
(...)

Milionowy udział pielgrzymów w uroczystościach na Jasnej Górze w sierpniu `56 r., stał się jedną z największych manifestacji wiary społeczeństwa w komunistycznej Polsce i jawnym protestem przeciwko ówczesnemu terrorowi stalinowskiemu.

Przygotowania do uroczystego odnowienia przyrzeczeń z 1956 r. trwały od początku roku w całej Polsce. Dzięki inicjatywie paulinów do wszystkich parafii trafiły specjalnie opracowane materiały przypominające o jubileuszu. Wyjątkową formą przygotowania były piesze pielgrzymki, w czasie których także odnoszono się do tekstu ślubowań z `56 roku.

Na Jasnej Górze przez dziewięć miesięcy w każdą pierwszą sobotę miesiąca w Kaplicy Matki Bożej gromadzili się paulini, mieszkańcy Częstochowy i pielgrzymi. Odczytywane były i rozważane kolejne roty Jasnogórskich Ślubów Narodu.

KAI (tk, it //mr)

« 1 »