nasze media MGN 05/2024
dodane 21.06.2006 14:02

Apel irlandzkich biskupów

Obrona dziecka, zwalczanie handlu ludźmi to tematy, które poruszył irlandzki episkopat.

Biskupi zaapelowali do parlamentu o utrzymanie ustawodawstwa chroniącego dzieci i młodzież przed nadużyciami seksualnymi. Wyrazili też zaniepokojenie zjawiskiem handlu „żywym towarem”. Wezwali władze do ratyfikowania umów międzynarodowych zwalczających ten proceder. Hierarchowie z Irlandii Północnej poruszyli problem planowania przestrzennego na obszarach wiejskich. W obliczu przemian w rolnictwie, do jakich dojdzie w najbliższej dekadzie na całym obszarze Unii Europejskiej, wezwali do umacniania wspólnot sąsiedzkich. Obszary wiejskie nie mogą być tylko terenem, gdzie budują posiadłości ci, których na to stać. Winny być domem dla tętniących życiem wspólnot, opartych o aktywność gospodarczą i więzi społeczne.

Episkopat Irlandii zapoznał się również z sytuacją duchowieństwa. W minionym roku liczba kapłanów i zakonników po ślubach wieczystych zmniejszyła się o 2,6 proc. Obserwuje się wzrost średniej wieku kleru diecezjalnego. Przybywa natomiast kapłanów w zakonach kleryckich. W roku 2005 odnotowano też największą od dziesięciu lat liczbę kandydatów do seminariów diecezjalnych i zakonnych.

żródło OPOKA

« 1 »