nasze media Najnowszy numer MGN 06/2023

Gabriela Szulik

dodane 03.05.2018 18:25

Wyjątkowe święto

Bo podwójne: uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Królowej Polski

227 lat temu, 3 maja 1791 Sejm Czteroletni przyjął ustawę, która do historii przeszła jako Konstytucja 3 maja. Była to drugą na świecie i pierwsza w Europie ustawa, która regulowała organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli. Po zasadzie „liberum veto” Konstytucja majowa dawała nową nadzieję na wzmocnienie państwa polskiego. Była absolutnym przełomem i nowością w Europie. Tylko Rosji i Prusom nie podobało się uchwała. Tymczasem Konstytucja 3 maja była całkowitym zwrotem w porównaniu z wcześniejszym ustrojem. Odtąd decyzje większością głosów miał podejmować Sejm, który tym samym stał się  państwowym organem ustawodawczym.

3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi też uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, która nawiązuje do ważnych wydarzeń naszej historii: do ślubów króla Jana Kazimierza, który we Lwowie przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej powierzył swoje królestwo opiece Matki Bożej i ślubował szerzyć Jej cześć. Uroczystość nawiązuje też do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Wezwanie „Królowo Polski” pozwolił wpisać do Litanii Loretańskiej papież Pius X.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..