nasze media Najnowszy numer MGN 07/2022

Franciszek Kucharczak

|

MGN 02/2004

dodane 27.03.2012 01:01

Potrzebny szew

Przez pierwszych trzysta lat istnienia Kościoła wyznawcy Jezusa znosili prześladowania, ginęli w męczarniach albo ukrywali się całymi latami.

Potrzebny szew   Potem, gdy rzymski cesarz Konstantyn Wielki porzucił pogaństwo i uczynił chrześcijaństwo religią państwową, wszystko się zmieniło. Odtąd on sam dbał o rozszerzanie się chrześcijaństwa. Ponieważ przeniósł się na Wschód, do swojej nowej stolicy w Konstantynopolu, tamtejszy Kościół stał się bardzo ważny. Nadal jednak wszyscy uznawali pierwszeństwo biskupa Rzymu, czyli papieża. Kiedy pojawiały się spory, zwoływano sobory, czyli zgromadzenia biskupów, na których rozstrzygano, jak należy wierzyć, żeby nie wykrzywić nauki Jezusa. Pierwszy taki sobór zebrał się w Nicei w roku 15 325, w odpowiedzi na poglądy kapłana o imieniu Ariusz, który uważał, że Jezus nie był Bogiem. Jego naukę, nazwaną arianizmem, przyjęło jednak wielu ludzi, zwłaszcza z plemion germańskich. Po kilkuset latach arianizm zaniknął, ale rozłamy pojawiały się nadal.

Konstantynopol, kwiecień 428 roku
– Słyszeliście, co ten nowy patriarcha mówił? – wykrzykiwali mieszkańcy Konstantynopola.Wczoraj w kościele powiedział, że Maryja nie była matką Boga, tylko człowieka! – opowiadali sobie z oburzeniem na ulicach i między straganami. Cesarz Bizancjum mianował właśnie nowym biskupem swojej stolicy Nestoriusza. Ten gorliwy, ale gwałtowny człowiek był wcześniej mnichem w Antiochii. Stamtąd przyniósł przekonanie, że w Jezusie Chrystusie były jakby dwie osoby. Wydawało mu się rzeczą niemożliwą, żeby Bóg był jednocześnie człowiekiem. Zawsze się gniewał, kiedy ktoś Dzieciątko Jezus nazwał Bogiem. – Jak niemowlę mogło być Bogiem! – wymachiwał rękami.

Uważał, że Maryja urodziła człowieka, w którego potem wszedł Bóg. Kiedy jego poglądy stały się głośne, zwołano na rok 431 sobór do Efezu. Zebrani tam biskupi orzekli, że Nestoriusz nie ma racji, bo Jezus jest Bogiem i człowiekiem w jednej osobie. Cesarz odwołał Nestoriusza ze stolicy biskupiej i wygnał. Niektórzy chrześcijanie z Syrii i Persji jednak nie przyjęli tego orzeczenia i założyli własny Kościół. Nestorianie – bo tak ich nazwano – do dziś istnieją w niewielkiej liczbie w Iraku, Iranie i Syrii. Mają swoją liturgię, tzw. ryt chaldejski.

Potrzebny szew   Po soborze w Chalcedonie od Kościoła powszechnego odłączyły się Kościoły monofizyckie, które nie chciały przyjąć jego uchwał. Chalcedon, październik 451 roku
Na środku obszernej sali stał siwowłosy mężczyzna i uroczystym głosem odczytywał uzgodnioną właśnie formułę: „Jeden i ten sam Chrystus Pan, Syn Jednorodzony, ma być uznany w dwóch naturach bez pomieszania, bez zamiany, bez podziału i bez rozłączenia”. Przysłuchiwało mu się 500 biskupów w obecności bizantyjskiego cesarza.

Na zewnątrz kłębił się tłum ciekawskich, z trudem powstrzymywany przez cesarskie służby. Kończył się czwarty sobór powszechny, tym razem zebrany, żeby wyjaśnić, czy Jezus ma dwie natury – boską i ludzką. Biskupi spotkali się w Chalcedonie z powodu nauk mnicha Eutychesa, który podkreślał bóstwo Jezusa, lekceważąc to, że był On też człowiekiem.

– Człowieczeństwo Jezusa zostało pochłonięte przez boskość, jak kropla miodu przez morze – mówił. Kiedy sobór orzekł, że Jezus ma dwie natury, wydawało się, że problem został załatwiony. Jednak część wierzących nie uznała tego orzeczenia. Wskutek tego powstały tzw. Kościoły monofizyckie, istniejące do dziś w Syrii, Armenii i w Etiopii. Po upływie półtora tysiąca lat okazuje się, że dziś Kościoły te wiarą w Chrystusa nie różnią się od Kościoła katolickiego.

« 1 2 3 4 »
oceń artykuł Pobieranie..

Najaktywniejsi użytkownicy

 • 1
  Anonymous
 • 2
  Alex
 • 3
  maryniakopec
  ostatnia aktywność: 07.01.2020
  łączna liczba komentarzy: 36
 • 4
  gr3
 • 5
  wojas004
  ostatnia aktywność: 15.09.2019
  łączna liczba komentarzy: 113

Najwyżej docenione