nasze media Najnowszy numer MGN 10/2021
dodane 18.03.2011 14:16

Regulamin konkursu

„List do nieba”


1. Organizator:
WKM „Gość Niedzielny”, redakcja miesięcznika „Mały Gość Niedzielny”.

2. Cel:
a) Promocja osoby i nauczania Jana Pawła II.
b) Przygotowanie do beatyfikacji Jana Pawła II.
c) Mobilizacja młodych ludzi do twórczego myślenia ale również szczerego wyrażania swoich emocji.

3. Adresaci:
Czytelnicy „Małego Gościa Niedzielnego” z całej Polski.

4. Zadania:
a) Przygotowanie listu do Jana Pawła II;
b) List powinien być napisany odręcznie;
c) Powinien zawierać to, co jest ważne dla młodego człowieka, co przeżywa w domu, w szkole, wśród przyjaciół, w swoim życiu. A więc to wszystko, o czym chciałby opowiedzieć Janowi Pawłowi II, który jest w niebie.
d) List nie powinien przekraczać 2 stron formatu A4.

5. Nadsyłanie listów:
a) Uczestnik konkursu może przesłać tylko 1 list.
b) Do listu należy załączyć następujące dane:
• Imię i nazwisko, wiek
• dokładny adres
• numer telefonu
• adres e-mail
c) Listy w zaklejonych kopertach prosimy przysyłać na adres:
„Mały Gość”,
ul. Wita Stwosza 11
40-042 Katowice
dopisek: „List do nieba”

d) Termin nadsyłania listów upływa w dniu 26 kwietnia 2011 r.

6. Skład jury konkursowego:
a. ks. Marek Gancarczyk – redaktor naczelny tygodnika „Gość Niedzielny”
b. Gabriela Szulik – redaktor naczelna miesięcznika „Mały Gość Niedzielny”
c. Szymon Babuchowski – kierownik działu kultura „Gościa Niedzielnego”, poeta

7. Rozstrzygnięcie konkursu:
a) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4 maja 2011 roku.
b) Wyniki konkursu wraz z informacją o przyznanych nagrodach zostaną umieszczone na stronie internetowej www.malygosc.pl nie później niż 12 maja 2011 r. oraz w czerwcowym wydaniu „Małego Gościa”, który w sprzedaży pojawi się 12 maja 2011.
Trzy nagrodzone prace zostaną opublikowane .

8. Nagrody:
Nagrody otrzymają autorzy najpiękniejszych listów.
a) Nagrody za pierwsze miejsce:
• Netbook o wartości 1000 zł,
• gadżety firmowe.
b) Nagrody za miejsce drugie:
• Netbook o wartości 1000 zł,
• gadżety firmowe.
c) Nagrody za miejsce trzecie:
• Netbook o wartości 1000 zł.
• gadżety firmowe
d) Przewiduje się wyróżnienia i nagrody specjalne.
• Nagrodami będą książki i albumy o Janie Pawle II oraz gadżety firmowe.

Organizator, zobowiązuje się do pobrania od zwycięzców 10% podatku od wygranych.

9. Postanowienia końcowe
a) Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
b) Osoby niepełnoletnie, biorące udział w konkursie wraz z nadesłaniem pracy konkursowej pisemnej zgody rodzica lub opiekuna na udział w konkursie.
c) Osobą udzielającą wszelkich informacji oraz odpowiedzialną za organizację konkursu jest Piotr Sacha – tel. 032/2511 807, e-mail: psacha@malygosc.pl.
d) Pełny tekst Regulaminu oraz szczegóły i warunki konkursu są dostępne na stronie internetowej www.malygosc.pl/konkurs

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Najaktywniejsi użytkownicy

 • 1
  kawa
 • 2
  Anonymous
 • 3
  Alex
 • 4
  maryniakopec
  ostatnia aktywność: 07.01.2020
  łączna liczba komentarzy: 36
 • 5
  gr3

Najwyżej docenione