nasze media MGN 07/2024

KAI/p

dodane 01.09.2009 10:44

Recytuje całą Biblię z pamięci


O niezwykłym ewangelizatorze, który dzięki fotograficznej pamięci, potrafi wyrecytować każdy fragment Biblii donosi „Jackson Sun”, lokalna gazeta z amerykańskiego stanu Tennessee.
59-letni Charles Matlock z Savannah, zwany „Chodzącą Biblią z zachodniego Tennessee” przyznaje, że zaczął zapamiętywać kolejne wersy Słowa Bożego już w wieku 12 lat. „Uczenie się Biblii na pamięć to okazja, by poznać Chrystusa i dzielić się Nim z innymi” – opowiada mężczyzna, na którego ulubionej podkoszulce znajduje się 26 biblijnych cytatów, każdy zaczynający się od kolejnej litery alfabetu.

Matlock, gdy się go poprosi, może wyrecytować dowolny fragment Biblii: cały rozdział lub nawet wybraną księgę.

Wspomina, że pierwszym wyuczonym fragmentem był początek Ewangelii według św. Jana. Natomiast ulubiony tekst Matlocka pochodzi z Listu św. Pawła do Rzymian: „Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” (Rz 8, 31)
Matlock nie ma nawet ani komputera ani telefonu. Od 44 lat ewangelizuje podróżując po USA, odwiedzając m.in. kolejne wspólnoty chrześcijańskie.

Utrzymuje się z ofiarowanych mu datków. Podkreśla przy tym, że bardziej niż na uczeniu się na pamięć Biblii zależy mu na osobistej relacji z Jezusem.
« 1 »