nasze media MGN 07/2024

Radio Watykańskie/p

dodane 15.05.2009 09:36

Papież w mieście Świętej Rodziny


Kolejnym punktem papieskiej pielgrzymki było miasto Zwiastowania, miasto św. Rodziny, czyli Nazaret.

Na papieską Mszę przybyło 45 tys. wiernych. To najliczniejsze zgromadzenie liturgiczne tej pielgrzymki – w Nazarecie żyje najwięcej chrześcijan w całej Ziemi Świętej. Zgotowali oni Benedyktowi XVI wręcz entuzjastyczne przyjęcie. „Niech żyje Papież! Witaj w kolebce chrześcijaństwa!” – tymi i innymi okrzykami po arabsku witali Ojca Świętego. Msza stanowiła oficjalne zakończenie obchodzonego w tutejszym Kościele Roku Rodziny.

Bryłę papieskiego ołtarza umieszczono na specjalnie usypanym wzniesieniu, by mogła być lepiej widoczna. Przed skwarem dnia celebransów chroniło zadaszenie na kształt łodzi unoszonej falami obłoków. Przed ołtarzem kwiatami otoczono odnalezioną przed 20 laty ikonę Matki Bożej z Ilij.

– Tutaj, w Nazarecie – powiedział Papież w homilii – uczymy się na przykładzie Maryi, Józefa i Jezusa coraz pełniej doceniać świętość rodziny. W planie Bożym opiera się ona na dozgonnej wierności mężczyzny i kobiety, uświęconych małżeńskim przymierzem i otwartych na pochodzący od Boga dar nowego życia.
« 1 »