nasze media MGN 07/2024

Radio Watykańskie/p

dodane 07.05.2009 11:14

Sanktuarium w Korei z polskim akcentem


W 36 diecezjalnych pielgrzymkach dotarło ponad 120 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Najliczniej przyjechali młodzi z archidiecezji lubelskiej, diecezji kieleckiej, płockiej i włocławskiej oraz archidiecezji przemyskiej.

Statystyka nie obejmuje kilkuset grup szkolnych, które z różnych powodów nie włączają się w pielgrzymowanie diecezjalne.

Na przyjazd w zorganizowanych grupach decydowali się zarówno ci, którzy już wcześniej byli na Jasnej Górze, jak i ci, którzy nawiedzali Sanktuarium po raz pierwszy. „Jasna Góra jest szczególnym miejscem i myślę, że każdy Polak i chrześcijanin powinien je nawiedzić” - podkreśliła Paulina, maturzystka z Lublina.

Diecezjalny duszpasterz młodzieży z Pelplina, ks. Arkadiusz Ćwikliński, stwierdził, że przybywająca do Częstochowy młodzież wie, że jest to ważny i wyjątkowy dla nich czas, w którym mogą zastanowić się nad swoją wiarą, a także wybrać drogę na przyszłość.
„Wiary tak, na co dzień nie widać, a kiedy zbierze się dużo osób w jednym miejscu, to okazuje się, że tak wielu rówieśników wyznaje podobne wartości, jest to budujące” - zauważyła Ania Ganko z LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim.
Niektóre grupy maturzystów do przyjazdu na Jasną Górę przygotowywały się długo. Na przykład młodzi z diecezji kieleckiej odbywali trzydniowe rekolekcje zamknięte w Skorzeszycach.

Większość tegorocznych diecezjalnych pielgrzymek rozważało hasło: „Otoczmy troską życie”. W tym kontekście chętni maturzyści np. z diec. płockiej podjęli inicjatywę duchowej adopcji dziecka poczętego.
« 1 »