nasze media MGN 07/2024

Radio Watykańskie/k

dodane 12.06.2008 10:34

Benedykt XVI o św. Kolumbanie

O św. Kolumbanie przypomniał papież w czasie środowej katechezy.

Kolumban był mnichem, misjonarzem, pisarzem - najznamienitszym Irlandczykiem początków średniowiecza.

Urodził się w Irlandii, w prowincji Leinster, około roku 543. W wieku dwudziestu lat wstąpił do klasztoru w Bangor. Tam też przyjął święcenia kapłańskie. Z zapałem oddawał się modlitwie, ascezie i studium.

W wieku około pięćdziesięciu lat opuścił klasztor, aby wraz z dwunastu mnichami podjąć dzieło misyjne na kontynencie europejskim. Przewędrował tereny dzisiejszej Francji, Szwajcarii, Austrii, zakładając klasztory i ewangelizując na terenach zdechrystianizowanych na skutek migracji ludów z północy i wschodu. Dotarł w końcu do Italii. Założył klasztor w Bobbio, który szybko stał się centrum kultury porównywalnym z Montecassino. Tam też zmarł w 615 r.

Dzieła św. Kolumbana to: „Regula monachorum”, w której nakreślił obraz idealnego mnicha; „Regula coenobialis” – czyli kodeks karny dla mnichów; oraz „De poenitentiarum” – dzieło o pokucie i nawróceniu, którym zapoczątkował praktykę częstej, indywidualnej spowiedzi. Św. Kolumban jest uważany za pioniera europejskiej cywilizacji chrześcijańskiej.

Papież przypomniał, że ten irlandzki mnich był człowiekiem wysokiej kultury, niestrudzonym budowniczym klasztorów i kaznodzieją pokutnym. Wszystkie swe siły spożytkował na umocnienie chrześcijańskich korzeni rodzącej się Europy.

Będąc jednym z jej ojców, po dziś dzień je wskazuje jako źródło, z którego Stary Kontynent może się odrodzić – powiedział Benedykt XVI.

« 1 »