nasze media Mały Gość 06/2024

Radio Watykańskie/k

dodane 11.06.2008 10:17

Włoscy biskupi o nauce religii w szkole

Włsocy biskupi zauważają, że lekcje religii nadal cieszą się we Włoszech zaufaniem większości rodzin i uczniów, spada jednak liczba uczniów zapisujących się na nie.

Dzieje się tak przede wszystkim w dużych miastach.

Biskupi zwrócili uwagę na potrzebę stałej formacji nauczycieli religii. Wśród nich jest coraz więcej osób świeckich, ale biskupi nie chcą, by księża zupełnie przestali uczyć religii w szkołach – zwłaszcza w szkoła ponadgimnazjalnych.

Zwróicili też uwagę krajach że w europejskich wykładanie religii w szkołach nie jest wyjątkiem, lecz stanowi regułę.

Jedynie w szkołach Francji, Bułgarii i Białorusi nauczanie religii jest zupełnie nieobecne.

W pozostałych krajach istnieje ono w różnych formach, zawsze przy współpracy Kościołów – podkreślają włoscy biskupi.

« 1 »