nasze media Mały Gość 04/2024

Radio Watykanskie/k

dodane 29.02.2008 09:40

Apel o wolność religijną w Ziemi Świętej

O poszanowanie wolności religijnej oraz stworzenie mieszkańcom Ziemi Świętej godnych warunków życia zaapelował w Betlejem kard. Leonardo Sandri, prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, który zakończył wizytę w ojczyźnie Jezusa.(...)

Witając go przed Bazyliką Narodzenia, kustosz Ziemi Świętej, o. Pierbattista Pizzaballa podkreślił, że „mieszkańcy Betlejem (...) potrzebują dzisiaj nadziei na lepszą przyszłość, jaką daje Dzieciątko Jezus – Książe Pokoju”.

Kardynał nazwał parafian Betlejem i wiernych Ziemi Świętej „żywymi świadkami początków chrześcijaństwa“. Przypominając ich cierpienia modlił się o sprawiedliwość i pokój.

Bazylika Zwiastowania NMP w Nazarecie była ostatnim etapem oficjalnej pielgrzymki i wizyty kard. Leonardo Sandriego w Ziemi Świętej.

« 1 »