nasze media Najnowszy numer MGN 03/2024

Radio Watykanskie/k

dodane 29.02.2008 09:34

Pokojowe przesłanie muzułmanów do żydów

List do świata żydowskiego wystosowała międzynarodowa grupa muzułmańskich intelektualistów. Są oni związani z Centrum Relacji Muzułmańsko-Żydowskich w Cambridge w Wielkiej Brytanii.

Jeden z nich to prof. Akbar Ahmed, który podpisał również słynny list 138 uczonych do Papieża i innych zwierzchników Kościołów chrześcijańskich.

Muzułmańscy uczeni w pokojowym przesłaniu do wyznawców judaizmu wyrażają przekonanie, że nie ma dziś starcia między cywilizacjami. Konflikty wynikają z wzajemnego niezrozumienia, z powodu błędnej informacji, uprzedzeń i stereotypów.

Muzułmańscy uczeni podkreślają wspólne elementy łączące muzułmanów i żydów, powołują się na teksty ze świętych ksiąg obu religii – z Koranu i ze Starego Testamentu

« 1 »