nasze media MGN 07/2024

KAI/g

dodane 20.02.2008 16:05

W USA katolików najwięcej

Kościół rzymskokatolicki w Stanach Zjednoczonych liczący 67,5 mln wiernych jest nadal największą wspólnotą wyznaniową w tym kraju - informuje najnowszy rocznik statystyczny wydany 14 lutego przez Krajową Radę Kościołów USA.
Z zawartych w nim danych wynika ponadto, że wśród 25 największych Kościołów i wspólnot religijnych w Stanach największe straty osobowe odnotował w 2006 roku Kościół Episkopalny (amerykańska odmiana anglikanizmu). Liczba jego członków spadła o prawie 4,2 proc. i wynosi obecnie 2,2 mln.

Równie duże straty poniósł Kościół Prezbiteriański, którego liczba członków zmniejszyła się o ok. 2,4 proc. i wynosi obecnie niespełna 3 miliony. Amerykańskie Wspólnoty Baptystów w USA odnotowały spadek o 1,8 proc. - do 1,4 mln wyznawców, a Kościół luterański - o 1,6 proc., do 4,8 mln. wiernych.

Dla odmiany największy wzrost liczby wiernych wystąpił u Świadków Jehowy: o 2,3 proc. – obecnie jest ich 1,1 mln i Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (mormonów) - jest ich o 1,6 proc. więcej, obecnie liczy on 5,8 mln członków.

Największym wyznaniem w USA pozostaje Kościół katolicki, liczący 67,5 mln wiernych. Na drugim miejscu - z dużą mniejszą liczbą wyznawców - znajduje się Południowa Konwencja Baptystów (16,3 mln), a na trzecim - Kościół Metodystów (8 mln członków).

Trzy spośród 25 największych wspólnot wyznaniowych wywodzą się z ruchu zielonoświątkowego: Kościół Boga w Chrystusie - 5,5 mln wiernych, Zgromadzenia Boga - 2,8 mln i Zielonoświątkowe Zgromadzenie Świata - 1,5 mln.

« 1 »