nasze media Najnowszy numer MGN 06/2023

Radio Watykanskie/k

dodane 15.11.2007 09:23

Papież zachęca do czytania Biblii

Benedykt XVI w katechezie, 14 listopada, mówił o nauczaniu św. Hieronima. Ten Ojciec Kościoła należy do najznakomitszych komentatorów Biblii.

Św. Hieronim zachęcał do codziennej lektury Biblii: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” – nauczał.

Hieronim pisał, że czytanie Biblii czyni człowieka mądrym i pełnym pokoju. Uczył, że czytanie powinno dokonywać się w atmosferze modlitwy, aby z pomocą Ducha Świętego odkrywać najgłębsze treści.

Lektura Pisma św. powinna – według Hieronima – prowadzić do przemiany życia i do postępowania zgodnego z wolą Bożą, tak aby dusza chrześcijanina była prawdziwie świątynią Pana.

„Św. Hieronim był całkowicie oddany medytacji nad Pismem Świętym, które objawia tajemnicę Boga, wskazuje właściwe drogi życia i świętości, i prowadzi do zbawienia. Niech jego przykład zachęca nas do częstego obcowania ze Słowem Bożym” – powiedział Benedykt XVI pozdrawiając pielgrzymów z Polski.

« 1 »