nasze media Najnowszy numer MGN 06/2023

KAI/k

dodane 14.11.2007 10:20

Proboszcz Roku 2007 - sylwetki nominowanych

Ks. Marek Matyba (ur. 1961) proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Tulcach (archidiecezja poznańska). W parafii działa m.in. Caritas, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Krąg Biblijny, Świetlica Parafialna "Oratorium", kółko elektroniczne. Ulubionym sposobem spędzania wolnego czasu są dla proboszcza rozmowy z parafianami. Bliscy są mu głównie ludzie młodzi, dzieci, osoby poranione i zagubione w życiu. Organizuje dla nich wyjazdy wakacyjne. Ma wiele talentów: gra na gitarze, skrzypcach i harmonijce.

Ks. Krzysztof Pietrzak (ur. 1960) proboszcz parafii św. Wojciecha w Wiązownej (archidiecezja warszawsko-praska). Obudził do życia zaniedbaną i skostniałą parafię, w której centrum jest modlitwa. Dzięki niemu niepełnosprawni z parafii doświadczyli normalnego życia, wielu z nich po raz pierwszy od wielu lat wyszło z domów. Założyciel Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Jesteśmy!". Zaangażowany w pracy wśród rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Pomysłodawca Halowego Turnieju Piłki Nożnej dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów - FERIE 2006.

Ks. Jerzy Serwik (ur. 1954), parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Parzęczewie (archidiecezja łódzka). Z inicjatywy proboszcza wybudowano tzw. Grotę Wdzięczności i odnowiono zabytkowe ołtarze. Odnowił działalność kółek różańcowych, organizuje pielgrzymki do licznych miejsc kultu. Z wielką troską wspiera ubogie rodziny. Autor artykułów i książek nt. parafii.

Ks. Jerzy Uchman (ur. 1964) proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Strażowie (diecezja rzeszowska). Organizator pielgrzymek i młodzieżowych wycieczek rowerowych, dyskotek, turniejów piłki nożnej i siatkowej. Angażuje się także w poprawę codziennego życia mieszkańców wioski. Organizuje różne imprezy z okazji Bożego Narodzenia i Dnia Dziecka. Wprowadził do parafii nowość - konkursu palm. Każda palma przyniesiona przez dziecko jest nagradzana jakimś upominkiem.

Ks. Krzysztof Ukleja (ur. 1957), proboszcz parafii Najczystszego Serca Maryi Panny w Warszawie (archidiecezja warszawsko-praska). Dyrektor diecezjalnej Caritas. Opiekuje się najuboższymi rodzinami: zaprasza dzieci do świetlic socjoterapeutycznych, dorosłym pomaga zdobyć nowy zawód na kursach organizowanych przy parafii, aktywizuje zawodowo niepełnosprawnych. Jego kościół żyje całą dobę, a w salach parafialnych często nocują ludzie w potrzebie. Dzieci z ubogich rodzin otrzymują świąteczne paczki z żywnością, artykułami szkolnymi, zabawkami i środkami czystości.

Ks. Zbigniew Wiatrek (ur. 1959), proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (diecezja sandomierska). Inicjator szeregu wyjazdów pielgrzymkowych do sanktuariów w Polsce i za granicą. Organizator wieczorów Salezjańskich, spotkań biblijnych, wieczorów kolęd, pikników parafialnych.

Ks. Antoni Zuziak (ur. 1949), proboszcz parafii św. Stanisława BM w Rabie Wyżnej (archidiecezja krakowska). Szczególną opieką otacza biednych. Wspiera i bierze czynny udział w letnich spotkaniach rodzin na tzw. "Wesołym Przednówku" oraz "Festynie Parafialnym". Dochód z imprez przekazywany jest na potrzeby parafian i pomoc dla Świetlicy Parafialnej "Emaus". Opiekuje się trudną młodzieżą, organizuje dla niej wycieczki.

« 1 2 »