nasze media MGN 07/2024

IAR/k

dodane 18.06.2007 09:24

Przesłanie VII Zjazdu Gnieźnieńskiego

W Gnieźnie zakończył się trzydniowy kongres przebiegający pod hasłem ,,Człowiek drogą Europy. Jak czynić nasz świat bardziej ludzkim".

Gośćmi honorowymi byli: prezydent Lech Kaczyński, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Tarcisio Bertone i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans Gert Poettering.

Uczestnicy Zjazdu przekonywali, że chrześcijanie muszą brać na siebie odpowiedzialność za przyszłość Europy, jeśli chcą, aby była ona oparta na wartościach.

Do Gniezna przyjechali przedstawiciele różnych Kościołów. Jak podkreślił metropolita gnieźnieński, arcybiskup Henryk Muszyński, teraz pozostaje modlić się, aby to, co jest owocem Zjazdu nie pozostało na papierze, ale znalazło swój wyraz w naszej postawie życiowej.


« 1 »