nasze media MGN 07/2024

IAR/k

dodane 23.02.2007 16:45

Dzięki kamerom mniej przestępstw

Dzięki policyjnym kamerom liczba przestępstw w centrum stpolicy Bułgarii, Sofii, zmalała o ponad 70 procent. (...)

Kamery zainstalowane na niewielkim obszarze centrum Sofii pozwoliły w ciągu roku na odkrycie 840 kradzionych samochodów.

Skomputeryzowany system automatycznie rozpoznaje wprowadzone do pamięci rejestracje samochodowe i sygnalizuje operatorowi pojawienie się poszukiwanego pojazdu w obrębie kamery.

Kamery sprawiły też, że z centrum Sofii wynieśli się kieszonkowcy i drobni rabusie. Obecnie zdarza się tu jedynie kilka tego rodzaju przestępstw miesięcznie, a wcześniej notowano po kilka dziennie.

Bezlitosne obiektywy kamer rejestrują także wykroczenia drogowe, co rodzi pewien kłopot. Jest ich bowiem tak wiele - około tysiąca dziennie - że nie wiadomo, co z tym robić.

« 1 »