nasze media Najnowszy numer MGN 06/2023

KB

dodane 04.12.2006 08:23

Wspólna Jerozolima

Ściana Płaczu, Bazylika Grobu Bożego i i meczet Omara. Oto trzy najważniejsze miejsca w Jerozolimie. Tam stykają się: chrześcijaństwo, judaizm i islam.

Jerozolima Żydów
Dawno, dawno temu… Jerozolima była niewielkim miastem, pośród wzgórz Pustyni Judzkiej. To Król Dawid uczynił ją stolicą, po odebraniu jej ludowi Jebusytów, ok. 1005 roku. Salomon, syn Dawida wybudował tam świątynię. Spoczęła w niej Arka Przymierza wraz z Dziesięciorgiem Przykazań. Od tego czasu Jerozolima stała się dla Żydów świętym miastem.
W 587 roku p. n. e. na miasto najechał Nabuchodonozor II. Był władcą Babilonii, potężnego mocarstwa ówczesnej zachodniej Azji. Salomonowa świątynia legła w gruzach, a Żydzi zostali wysiedleni. Epizod ten przeszedł do historii pod nazwą „niewoli babilońskiej”
Ich tułaczka trwała do roku 520. Żydzi wrócili do Jerozolimy i odbudowali świątynię. Stała przez kolejne 500 lat. Była znacznie skromniejsza. No i nie było już tam Arki. Jedynie pomieszczenie za zasłoną, w którym "mieszkał" Bóg. Do pomieszczenia tego zwanego „święte świętych” nie wolno było nikomu wchodzić. Ta druga świątynia została rozebrana za panowania Heroda Wielkiego, odpowiedzialnego za „rzeź niewiniątek”. Herod postanowił wybudować świątynię na nowo, wedle swego upodobania.
Nastał rok 66. Legion rzymski, któremu dowodził Wespazjan (późniejszy cesarz rzymski) rozpoczął kampanię w Judei, przeciw powstańcom. W 70 roku Rzymianie dokonali oblężenia Jerozolimy. Miasto zostało doszczętnie zniszczone. Nie ocalała też świątynia.
Dzisiaj, zewnętrzny mur świątyni – „Ściana Płaczu”- jest najświętszym miejscem dla wyznawców religii judaistycznej. Czemu Żydzi płaczą? Za dawną świetnością, z żalu że nie ma już „świętego świętych”, ze wzruszenia?

Jerozolima chrześcijan
W 135 roku Jerozolima została ponownie zrównana z ziemią. Tym razem przez cesarza Hadriana. Wzniósł w świętym mieście świątynię ku czci Wenus. Dwa wieki później, w 326 roku, przybyła do Jerozolimy cesarzowa Helena. Była matką Konstantyna, pierwszego rzymskiego władcy, który przyjął chrzest. Helena udała się do Ziemi Świętej z pielgrzymką. Tam, z pomocą greckiego biskupa Makariosa odnalazła miejsce pochówku Jezusa. Grób znajdował się pod świątynią pogańskiej bogini. Cesarz Konstantyn czym prędzej nakazał ją rozebrać. Jednocześnie powstał kompleks chrześcijańskich zabudowań. Były to Bazylika Grobu Pańskiego, Golgota, oraz kościół Martyrion. Wszystko zostało konsekrowane w 335 r. Bazylika przetrwała do XII wieku. Odbudowali ją Krzyżowcy w 1149 roku, jako wspaniały romański kościół. Niestety ucierpiał wskutek trzęsieni ziemi w 1927r. Dzisiejsza bazylika jest wierną kopią, świątyni postawionej przez Krzyżowców. Aż sześć chrześcijańskich wspólnot troszczy się o to miejsce.

Jerozolima muzułmanów
Według żydowskiej tradycji, świątynię Salomona wybudowano tam, gdzie Abraham chciał złożyć w ofierze Izaaka. Obecnie, w tym miejscu wznosi się meczet kalifa Omara. Muzułmanie bowiem wierzą, że synem złożonym w ofierze być nie Izaak a Izmael. To drugi syn Abrahama, od którego wywiodły się ludy pustyni.
Kalif Omar podbił Jerozolimę w 638 roku i ogłosił ją świętym miejscem Islamu. W 687 r. rozpoczęto budową meczetu. Uwieńczyła go imponująca, złota kopuła. Pierwotnie była wykonana z drewna i pokryta złotem. Obecna, zbudowana w 1963 r. to stop glinu i złota. Całość przyzdabiają wersety, Koranu, świętej księgi muzułmanów.
« 1 »