nasze media MGN 07/2024

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Specjalnych Anita Kuśmierska

dodane 10.06.2013 11:03

Nasz patron - ksiądz Jan Twardowski

12 czerwca od godziny 10.00 Miejski Dom Kultury w Mikołowie rozbrzmiewać będzie recytacją i piosenką opartą na wzruszających, pełnych radości i miłości, tekstach wybitnego księdza piszącego wiersze, jak mawiał o sobie ks. Jan Twardowski (1915-2006).

Społeczność Zespołu Szkół nr 1 Specjalnych wybrała ks. Jana Twardowskiego na patrona szkoły podstawowej i gimnazjum, wchodzących w skład Zespołu. Po wielu miesiącach przygotowań, jesteśmy gotowi powierzyć nasze szkoły „duchowi opiekuńczemu” księdza Jana, osoba patrona stała się nam bardzo bliska i znana. Zespół Szkół nr 1 Specjalnych jest miejscem troskliwej opieki, kształcenia, wychowania uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. W gronie bardzo dobrze przygotowanej i doświadczonej kadry oligofrenopedagogów, logopedów oraz psychologa odkrywamy i rozwijamy bogactwo osobowości naszych uczniów, zaspokajamy potrzebę indywidualizacji pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Ksiądz Jan napisał: „szczęście, którego zawsze pragniemy, to kochać i być kochanym” to pełne tęsknoty zdanie łączy i wspiera wszystkich w trudzie codziennej pracy i w trudzie zdobywania przez uczniów nowych umiejętności i rozwijania zdolności. Ale wszystko dzieje się pomaleńku …

Naszego patrona poznaliśmy jako człowiek wielkiego serca, skromnego kapłana, pełnego ciepła, dobra i zrozumienia dla wszystkich, obdarzonego niezwykłym darem, talentem, którym poprzez swoje niezliczone wiersze dzieli się z nami wszystkimi. Nikt tak jak on, nie potrafił wyjaśnić dzieciom trudnych prawd wiary w tak prostych słowach. Już jako młody ksiądz swoją pracę katechetyczno – pedagogiczną rozpoczął w Państwowej Szkole Specjalnej dla dzieci specjalnej troski w Pruszkowie. Z uczniami szkoły pracował przez pięć lat, traktując ich z wielką powagą i szacunkiem. Wiele lat później na wniosek i z rąk dzieci otrzymał wspaniałe wyróżnienie – Order Uśmiechu, który uważał za najcenniejszy spośród otrzymanych licznych tytułów i zaszczytów. Ksiądz Jan do dziś uśmiecha się do nas w swoich wierszach, dając nam nadzieję, ucząc pokory i miłości. Jego poezja stanowi bogactwo wartości, z których mogą czerpać wszyscy. Do nich dołącza także niesamowity, ciepły humor, tyczący się spraw małych, codziennych, prawie niezauważalnych, a także rzeczy wielkich i ostatecznych. Wiemy jak wiele oświatowych placówek specjalnych nosi imię księdza Jana Twardowskiego.  Niektóre z nich nadały imię jeszcze za życia księdza Jana, choć początkowo wzbraniał się bardzo przed przyjęciem tego zaszczytu, po prośbach dzieci ostatecznie zgadzał się i nazywał siebie duchem opiekuńczym szkoły. Poznanie księdza Jana ułatwiła nam współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Mikołowie, mieliśmy okazję uczestniczyć w lekcjach bibliotecznych. Miłośników wierszy odkryliśmy także wśród uczniów i nauczycieli zaprzyjaźnionych z nami szkół, zaprosiliśmy do współpracy dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15 z Klasami Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej, ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków z Mikołowa, młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie oraz ze Stowarzyszenia „Uśmiech”. Przygotowanie do uroczystości wzbogaciliśmy także o współpracę z miejskimi i gminnymi domami kultury oraz ogniskiem pracy pozaszkolnej. Uczestnicy kół plastycznych mieli okazję wziąć udział w konkursie na plastyczną interpretację wierszy ks. Jana, w trakcie uroczystości można będzie zobaczyć wystawę nagrodzonych prac.  Nasi uczniowie przygotowują na szkolny konkurs zbiory suszonych roślin, tworząc Herbarium.

Dzień 12 czerwca, data ważnej dla nas uroczystości nadania imienia włączy nas do licznej rodziny szkół, ośrodków i placówek dla których ks. Jan jest wzorem, przyjacielem, nauczycielem i pełnym radości poetą, dającym w swych wierszach wielką nadzieję i uczącym odnajdywać sens życia w każdej nawet bardzo trudnej sytuacji. Idąc za radą księdza Jana chcemy uczyć się zawsze odpowiadać dobrem, miłością i sercem na potrzeby drugiego człowieka i tworzyć wraz z uczniami piękny i dobry świat.  Na pamiątkowej, kryształowej tablicy z wizerunkiem patrona umieściliśmy słowa: „Miłość światło zapala, nadzieja uczy czekać pomaleńku”.

12 czerwca o godz. 10.00 zapraszamy do uczestnictwa tych, którym bliska jest poezja ks. Jana i dziękujemy wszystkim, którzy nas wsparli w trakcie przygotowywania uroczystości.


                                                                                           

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..