nasze media Najnowszy numer MGN 12/2023

PAP/ps

dodane 31.08.2012 10:29

Pobudka, już wrzesień!

Koniec ze spaniem do późna – wzdycha 4,8 mln uczniów oraz 660 tys. nauczycieli.

Rozpoczynający się 3 września nowy rok szkolny potrwa do 28 czerwca 2013 r. Spójrzcie, co wydarzy się przez najbliższe 10 miesięcy.

  • Kalendarz roku szkolnego 2012/2013 przewiduje m.in. dwie dłuższe świąteczne przerwy w nauce: zimową (na Boże Narodzenie) od 22 grudnia do 1 stycznia oraz wiosenną (na Wielkanoc) od 28 marca do 2 kwietnia.
  • Dwutygodniowe ferie zimowe przewidziane są w czterech terminach:

- od 12 do 27 stycznia wypoczywać będą uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego,
- od 19 stycznia do 3 lutego - z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego,
- od 26 stycznia do 10 lutego - z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego,
- od 9 do 24 lutego - z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego.

  • Sprawdzian dla szóstoklasistów odbędzie się 4 kwietnia.
  • Egzamin gimnazjalny przeprowadzony będzie w dniach 23-25 kwietnia. 23 kwietnia uczniowie będą rozwiązywać test z wiedzy humanistycznej, 24 kwietnia - z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, a 25 kwietnia - z języka obcego nowożytnego.
  • Dodatkowy termin sprawdzianu dla szóstoklasistów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie będą mogli przystąpić do niego w kwietniu, wyznaczono na 4 czerwca. Dodatkowy egzamin gimnazjalny odbędzie się 3-5 czerwca.
  • Egzaminy maturalne rozpoczną się 7 maja. Zarówno sesja egzaminów pisemnych, jak i sesja egzaminów ustnych potrwają do 28 maja.

7 maja przeprowadzony będzie egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym; rozpocznie się o godz. 9. Tego samego dnia po południu - o godz. 14 rozpocznie się egzamin z wiedzy o tańcu.
8 maja o godz. 9 będzie egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, a o godz. 14 z historii muzyki.
Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym ma być 10 maja rano o godz. 9. Tego samego dnia po południu o godz. 14 będzie egzamin z polskiego na poziomie rozszerzonym.
Na 9 maja zaplanowano egzamin z języka angielskiego (rano będzie egzamin na poziomie podstawowym, po południu na poziomie rozszerzonym). W przypadku egzaminów z innych języków obcych dwa poziomy także będą przeprowadzane jednego dnia.
Egzamin z języka niemieckiego będzie 21 maja, z języka rosyjskiego - 23 maja, z języka francuskiego - 24 maja, z języka hiszpańskiego - 27 maja, z języka włoskiego - 28 maja, a z języków mniejszości narodowych i języka kaszubskiego - 16 maja.
13 maja rano będzie egzamin z wiedzy o społeczeństwie, po południu - z filozofii; 14 maja: rano - z chemii, po południu - z geografii; 17 maja: rano - z biologii, po południu - z historii; 20 maja: rano - z fizyki i astronomii, po południu - z języka łacińskiego i kultury antycznej; 22 maja: rano - z informatyki, po południu z historii sztuki.
Termin egzaminów pisemnych z poszczególnych przedmiotów zdawanych w językach obcych przez abiturientów klas dwujęzycznych wyznaczono na 16 maja.
Szczegółowy kalendarz dotyczący ustnych egzaminów maturalnych ustalają szkolne komisje egzaminacyjne.

  • Dodatkowe terminy pisemnych egzaminów maturalnych wyznaczono na dni: 3-19 czerwca.
  • Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne przeprowadzone będą 27 sierpnia, a poprawkowe ustne w dniach 26-30 sierpnia.
  • Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe przeprowadzone zostaną w styczniu i czerwcu. 15 stycznia przeprowadzony będzie egzamin pisemny dla absolwentów wszystkich ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, którzy ukończą szkołę w styczniu; w dniach 16-18 stycznia - egzamin praktyczny dla absolwentów techników i szkół policealnych, a w dniach 22 stycznia-8 lutego - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.

Egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje dla absolwentów wszystkich typów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, którzy ukończą szkołę w czerwcu, przeprowadzony będzie 17 czerwca; egzamin praktyczny dla absolwentów techników i szkół licealnych - w dniach 18-21 czerwca, a praktyczny dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych - od 1 lipca do 9 sierpnia.

  • Rok szkolny zakończy się 28 czerwca. Maturzyści zakończą rok szkolny 26 kwietnia.
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..