nasze media Najnowszy numer MGN 03/2024

MGN 03/2004

dodane 27.03.2012 16:09

Adopcja serca

Jestem ołówkiem w ręku Boga. On pisze nim to co chce.

CO TO JEST „ADOPCJA SERCA”?
 To pomoc osieroconemu dziecku z Afryki, gdzie mieszkają miliony dzieci bez rodziców. W Rwandzie i w Kongo przez wiele lat trwała wojna domowa. Ponad dwa miliony ludzi straciło wtedy życie.

NA CZYM POLEGA  „ADOPCJA SERCA”?
Raz w miesiącu należy wpłacić równowartość 15 dolarów, czyli obecnie niecałe 60 złotych. Misjonarze przekazują pieniądze do Rwandy i Konga na utrzymanie i wykształcenie konkretnego dziecka ze szkoły podstawowej, a po jej ukończeniu na naukę zawodu. Misjonarze nie wypłacają dzieciom pieniędzy. Raz na tydzień zaadoptowane dziecko dostaje porcję żywności, na przykład fasolę, mąkę i w miarę potrzeby ubrania, książki i przybory szkolne.
 
KTO MOŻE ZAADOPTOWAĆ MAŁEGO AFRYKAŃCZYKA?
Pojedyncza osoba, rodzina, klasa, szkoła lub inna grupa osób, na przykład sąsiedzi albo koledzy z podwórka, mogą wypełnić zamieszczony w tym numerze „Małego Gościa” formularz zgłoszeniowy i wysłać pod wskazanym adresem.
 
W JAKI SPOSÓB POZNAMY ZAADOPTOWANE DZIECKO?
Rodzina adopcyjna, czyli klasa lub kilka klas, poznaje adoptowane dziecko dzięki wymianie listów i zdjęć. Listy można pisać po polsku, a pracownicy Sekretariatu Misyjnego tłumaczą je na francuski. Oba listy (po polsku i po francusku) wysyłane są pocztą misyjną do Afryki. Tam list napisany po francusku tłumaczony jest na język miejscowy. Dziecko otrzymuje więc trzy listy na raz. To dla małego Afrykańczyka wielka radość. Przeważnie jest to pierwszy list, jaki otrzymuje w życiu. Od tej chwili wie, że nie jest już sam, że ktoś na świecie o nim wie, że ma kogoś, kto o nim myśli.

NA JAK DŁUGO MOŻNA ZAADOPTOWAĆ DZIECKO?
Wszystko zależy to od tego, jak długo chcecie utrzymywać dziecko. Adopcja trwa do osiemnastego roku życia, a więc im krócej możecie dziecku pomagać, tym starsze dziecko dostaniecie.
 
CZY WOLNO WYSYŁAĆ WIĘCEJ PIENIĘDZY?
W „Adopcji Serca” obowiązuje zasada, że żadne dziecko nie może być wyróżniane i nie może otrzymywać większej pomocy od innych. Wyjątkiem mogą być dzieci kalekie, bo nauczenie ich zawodu jest bardziej kosztowne. Każde dodatkowe pieniądze są przekazywane na tak zwane „konto ogólne”, czyli dla tych, którym ktoś z przyczyn losowych lub innych nie mógł wpłacić w którymś miesiącu zadeklarowanej kwoty. Poza tym pieniądze z tego konta pomagają opłacić naukę dzieciom, które mają środki na utrzymanie, ale nie mogą chodzić do szkoły z powodu braku pieniędzy.

Dostępna jest część treści. Chcesz więcej? Zaloguj się i rozpocznij subskrypcję.
Kup wydanie papierowe lub najnowsze e-wydanie.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..