nasze media Najnowszy numer MGN 03/2024
dodane 06.10.2006 11:06

1. INSTRUKCJA OBSŁUGI RÓŻAŃCA 2. TAJEMNICE RÓŻAŃCOWE


1. Czyni się Znak Krzyża i odmawia Skład Apostolski
2. Odmawia sięOjcze nasz.
3. Odmawia sięZdrowaś Mario na każdym z paciorków.
4. Odmawia się Chwała Ojcu… pomiędzy dwoma paciorkami .
5. Wprowadzenie i medytacja nad Pierwszą Tajemnicą a następnie Ojcze nasz
6. Odmawia się Zdrowaś Mario na każdym z paciorków..
7. Odmawia się Chwała Ojcu… a potem Modlitwę Fatimską.
8. Wprowadzenie i medytacja nad Drugą Tajemnicą a następnie Ojcze nasz. Powtarza się wszystkie te kroki przez kolejną 3, 4 i 5tą Tajemnicę.
9. Odmawia się Pod Twoją obronę

Znak Krzyża
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

Skład Apostolski
Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba iziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, urzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego; Święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie; grzechów odpuszczenie; ciała zmartwychwstanie; żywot wieczny. Amen.

Ojcze nasz
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdˇ królestwo Twoje; bądˇ wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódˇ nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Mario
Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa fatimska
O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy, broń od ognia piekielnego, zaprowadź do nieba wszystkie dusze, szczególnie te, które najwięcej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Pod Twoją obronę
Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód
racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.

O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.
Amen.« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..