nasze media Najnowszy numer MGN 03/2024

II po Narodzeniu Pańskim

dodane 19.12.2008 09:36

Niedziela - 4 stycznia 2009

Słowo (...) przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli (J 1, 11) Nie robisz Jezusowi łaski, że Go przyjmujesz – jesteś jego własnością.

Pierwsze czytanie
Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie

Z KSIĘGI SYRACYDESA
Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu.
Otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwyższego i ukazuje się dumnie przed Jego potęgą: Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: „W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo!”.
Przed wiekami, na samym początku mię stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę.
W świętym przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić świętą służbę i przez to na Syjonie mocno stanęłam.
Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, w Jeruzalem jest moja władza.
Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie.
SYR 24,1–2.8–12

Psalm

REFREN:
Słowo Wcielone
wśród nas zamieszkało.

Chwal, Jerozolimo, Pana,
Wysławiaj twego Boga, Syjonie.
Umacnia bowiem zawory
bram twoich
i błogosławi synom twoim w tobie.
REFREN

Zapewnia pokój twoim granicom
I wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy.
Śle swe polecenia na krańce ziemi
I szybko mknie Jego słowo.
REFREN

Oznajmił swoje słowo Jakubowi,
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów.
Nie oznajmił im swoich wyroków.
REFREN
PS 147,12–13.14–15.19–20 (R.: J 1,14)

Drugie czytanie

Bóg przeznaczył nas na przybrane dzieci
Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJAN

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych.
EF 1,3–6.15–18

Śpiew przed Ewangelią

AKLAMACJA:
Alleluja, alleluja, alleluja.
Chrystus został ogłoszony narodom,
znalazł wiarę w świecie,
Jemu chwała na wieki.
AKLAMACJA:
Alleluja, alleluja, alleluja.
POR. 1 TM 3,16

Ewangelia
Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANA

Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.
Była światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo,
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego,
którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała,
ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili.
Słowo stało się ciałem
i zamieszkało między nami.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

  • Najważniejsze Słowa - więcej:.
  • « 1 »
    oceń artykuł Pobieranie..