nasze media Mały Gość 06/2024

Mk 12, 28–34

dodane 18.10.2006 17:41

Niedziela, 31 zwykła; 5 listopada 2006

Ludzie wiedzą, że miłość Boga i bliźniego jest ważniejsza od ofiar. I poprzestają na tym, że nie składają Bogu żadnych ofiar.

Jeden z uczonych w Piśmie, który im się przysłuchiwał, gdy rozprawiali ze sobą. Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”. Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I nikt już nie odważył się więcej Go pytać.


  • Najważniejsze Słowa - więcej:.
  • « 1 »
    oceń artykuł Pobieranie..