nasze media MGN 07/2024

Rozmowa z bp. Bronisławem Dembowskim (cykl: Filary Wiary)

dodane 19.06.2007 09:26

BÓG SIĘ NIE OBRAŻA

9 Filar: WIERZĘ W DUCHA ŚWIĘTEGO

Czy Duch Święty ma postać gołębicy?
– W Ewangelii jest napisane, że Duch zstąpił na Jezusa „jakby gołębica”. To nie znaczy, że Duch Święty jest gołębicą. To próba przedstawienia tego, co niewidzialne. Gołąb lata, siądzie tu i tam. Podobnie Duch Święty „wylądował” tak jak gołąb. Kilkakrotnie o tym czytamy w Ewangeliach. Dlatego gołębica jest symbolem Ducha Świętego.

Kim więc jest Duch Święty?
– Wierzymy, że jest jeden Bóg, ale w Trzech Osobach. Mamy Boga Ojca, i Syna, którego Ojciec miłuje. I ta miłość między nimi to właśnie Duch Święty. Trudno to zrozumieć. Ale Pan Jezus o tym mówi.

A dla Księdza Biskupa kim jest Duch Święty?
– Duch Święty jest Bogiem, Osobą Boską, która mnie wspiera.

Spotkał Ksiądz Biskup Ducha Świętego?
– Zetknąłem się z ruchem o nazwie Odnowa w Duchu Świętym. Byli tam ludzie pełni gorącej wiary. I żyli tą prawdą, że Bóg kocha. Ja też proszę Boga, bym potrafił tak żyć tą prawdą, że Bóg mnie kocha. Jezus umarł za nas na krzyżu, aby zgładzić nasze grzechy. Uczynił to mocą Ducha Świętego.

Skąd wiemy, że Duch Święty jest z nami?
– Trudno to pokazać palcem. Można powiedzieć, że wszystkie dobre decyzje, szukanie pokoju, miłości, sprawiedliwości, prawdy pochodzą z natchnienia Ducha Świętego. Działanie Jego poznajemy też po pragnieniu uwielbienia Boga.

Czy każdy może odczuć działanie Ducha Świętego?
– Myślę, że każdy. Tylko nie wszyscy są świadomi, że to działanie Ducha Świętego. Każdy człowiek, który podejmuje dobre decyzje, korzysta ze wsparcia Ducha Świętego. Bo On działa we wszystkich ludziach. Nawet w niewierzących. Jeśli niewierzący człowiek chce dobra, prawdy i sprawiedliwości – a takich ludzi znam – to w nim działa Duch Święty.

Pan Jezus mówi, że każdy grzech będzie nam odpuszczony, poza grzechem przeciw Duchowi Świętemu? Jaki to grzech?
– Jeszcze gdy byłem klerykiem, pytaliśmy o to profesora. Odpowiedział, że jeśli ktoś odwraca się od prawdy, choć w głębi serca wie, że to jest prawda, to jest właśnie grzech przeciw Duchowi Świętemu. Nie chcieć prawdy o Bogu, to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Bóg nas nie zmusi, byśmy byli z Nim. Ale myślę, że ci, którzy odrzucają Boga, robią to, bo źle Go sobie wyobrażają. I dlatego Go nie rozpoznają. Myślę, że Bóg się na nich nie obraża. Bo i taki człowiek może się nawrócić. A jak się nawróci, to na pewno Bóg mu odpuści.

O co dobrze jest prosić Ducha Świętego?
– O to, byśmy dochowali wierności swojemu powołaniu do bycia chrześcijanami. Skoro jesteśmy ochrzczeni, to jesteśmy powołani do tego, aby być uczniami Jezusa Chrystusa. Prośmy, abyśmy byli wiernymi uczniami Jezusa, odrzucającymi egoizm i szukającymi dobra nie tylko swojego, ale i innych. O to warto się modlić.

Rozmawiał Krzysztof Błażyca

Ksiądz biskup Bronisław Dembowski był od 1984 roku krajowym duszpasterzem Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. Obecnie jest delegatem Konferencji Episkopatu ds. Odnowy w Duchu Świętym. Jest biskupem seniorem diecezji włocławskiej
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..