nasze media Mały Gość 04/2024

KAI

dodane 28.06.2011 09:19

60-lecie kapłaństwa papieża


Uroczystość świętych Piotra i Pawła, obchodzona 29 czerwca, jest dniem szczególnej łączności z Ojcem Świętym. Benedykt XVI w tym właśnie dniu obchodzi rocznicę święceń kapłańskich. Z okazji diamentowego jubileuszu kapłani zachęcani są do złożenia duchowego daru – 60 godzin adoracji eucharystycznej.

29 czerwca br. przypada 60. rocznica święceń kapłańskich papieża Benedykta XVI. W związku z tym jubileuszem Kongregacja ds. Duchowieństwa zaproponowała, by diecezje, jak i poszczególni kapłani całego Kościoła ofiarowali Ojcu Świętemu 60 godzin adoracji eucharystycznej. Szczególną intencją tej modlitwy ma być prośba o uświęcenie kapłanów i nowe powołania kapłańskie.

Papież Benedykt XVI święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1951 r. w katedrze we Fryzyndze z rąk kard. Michaela Faulhabera. W tym dniu został wyświęcony także brat papieża, ks. prałat Georg Ratzinger. Jubileusz 60-lecia kapłaństwa będą świętować obaj w Watykanie.
« 1 »