nasze media MGN 07/2024

PAP/a

dodane 20.04.2011 11:40

Królestwo żołny


Żołna jest w Polsce rzadkim ptakiem, ale od kilku lat ornitolodzy obserwują wzrost jej liczebności w województwie świętokrzyskim - poinformował PAP ornitolog Bogusław Sępioł. Żołny gniazdują w norkach wykopanych w skarpach.

Żołna Merops apiaster jest jednym z 24 gatunków tej rodziny na świecie; większość z nich występuje w strefie klimatu tropikalnego. Ten kolorowy ptak w Europie gniazduje najliczniej na Półwyspie Iberyjskim i Bałkańskim. Sporadyczne gniazdowanie odnotowano m.in. w Anglii, Szwecji, Finlandii.

W przeszłości w Polsce obserwowano żołny bardzo rzadko, wzmianki o lęgach z połowy XVIII wieku pochodzą ze Śląska, a z roku 1872 z Oławy. Od lat 50-tych ubiegłego wieku regularnie, choć nielicznie, żołny gniazdowały w południowo-wschodniej Polsce.

Zagrożeniem dla tych ptaków są lisy i kuny oraz psy biegające bez nadzoru, a także działalność gospodarcza człowieka: chemizacja rolnictwa, pozyskiwanie lessu i piasku w okresie lęgowym, a także zarastanie skarp drzewami i krzewami.

Świętokrzyscy ornitolodzy od kilku lat prowadzą monitoring stanowisk żołny. W przypadku zagrożenia ze strony ludzi podejmują interwencje; czasem wystarczy rozmowa, ponieważ ludzie często nie wiedzą, że swoim działaniem wyrządzają ptakom krzywdę. Ornitolodzy odnawiają skarpy położone w spokojnych miejscach, usuwając ocieniających je zarośla - według Sępioła to dobry sposób, by zachęcić ptaki do zajmowania takich stanowisk, które nie są narażone na niszczenie.
« 1 »