nasze media MGN 07/2024

PAP/a

dodane 07.04.2011 14:48

Prawosławne uroczystości w Supraślu


W męskim monasterze w Supraślu koło Białegostoku, jednym z najważniejszych w kraju cerkiewnych klasztorów, odbyły się w czwartek uroczystości prawosławnego święta Zwiastowania Najświętszej Marii Panny.

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny to jedna z głównych uroczystości w cerkiewnym roku liturgicznym. Ma stałą datę i przypada 7 kwietnia.

Uroczystej liturgii w Supraślu przewodniczył arcybiskup białostocko-gdański Jakub, w asyście biskupa supraskiego Grzegorza. Rano na uroczystości przyszła z Białegostoku, oddalonego o kilkanaście kilometrów, kilkudziesięcioosobowa grupa pielgrzymów, którzy wyruszyli z prawosławnej parafii Hagia Sophia.

Ponad 500-letni klasztor w Supraślu, zwany ławrą supraską, jest jednym z najważniejszych cerkiewnych ośrodków życia monastycznego w Polsce. Główną świątynią ławry jest cerkiew Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, która została wzniesiona w latach 1503-1510 w stylu gotycko-bizantyjskim.

Niemal całkowicie zniszczona w czasie II wojny światowej, od ponad dwudziestu lat jest odbudowywana. Obecnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz cerkwi.

Zachowany do dziś zespół budynków klasztornych powstał na przełomie XVII i XVIII wieku. W latach 1889-1890 wzniesiono kolejną, mniejszą cerkiew pod wezwaniem Jana Teologa.

Od kilku lat w zabudowaniach klasztornych działa Muzeum Ikon - placówka Muzeum Podlaskiego w Białymstoku a także Akademia Supraska, założona z inicjatywy Fundacji "Oikonomos". Główne zadanie Akademii to upowszechnianie wiedzy o prawosławiu; ma też ona wspierać dialog ekumeniczny.

W krypcie głównej cerkwi klasztoru pochowany jest abp Miron Chodakowski, prawosławny ordynariusz polowy WP, który zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie pod Smoleńskiem. Przez kilkanaście lat abp Miron był przełożonym supraskiego monasteru. Przed wylotem do Smoleńska, 7 kwietnia ubiegłego roku brał udział w święcie Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Supraślu, co w czwartek wspominali wierni uczestniczący w święcie.
« 1 »