nasze media Najnowszy numer MGN 10/2023

PAP/a

dodane 28.01.2011 11:32

Bezcenne pamiątki po papieżu


Zachował się pierwszy, pochodzący z 1947 r., paszport Karola Wojtyły. Znajduje się w zbiorze pamiątek Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie - pisze "Dziennik Polski".

Dokument, z odręcznym podpisem właściciela i jego fotografią, został wystawiony kardynałowi Wojtyle w 1947 r., tuż przed wyjazdem na studia do Rzymu. Wysłał go tam ówczesny metropolita krakowski kard. Adam Sapieha.

Pierwszy paszport przyszłego Papieża można oglądać tylko w sterylnie czystych rękawiczkach. Podają je siostry Karola i Teresa, pracownice archiwum krakowskiej kurii.

Akta kardynała Karola Wojtyły, które były przedmiotem badań specjalnych komisji w czasie procesu beatyfikacyjnego będą udostępniane zaraz po beatyfikacji. Oczywiście tylko w odpowiednio umotywowanych przypadkach.

Wśród tych cennych akt są m.in. rękopisy wierszy, poematów, cała twórczość naukowa, zapisy kazań, świadectwa szkolne przyszłego papieża, legitymacje, dyplomy - wylicza "Dziennik Polski".
« 1 »