nasze media MGN 07/2024

KAI/p

dodane 24.03.2010 12:28

Ruszył Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej


Pierwszy etap XIV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej odbywał się 23 marca w całym kraju. Do szkolnych zmagań, przystąpiło ponad 26 tys. uczniów z prawie 1200 szkół ponadgimnazjalnych.

Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiadają szkoły. Formą są pytania testowe (test wyboru), na rozwiązanie których uczestnicy mają 45 minut. Sprawdzenia poprawności wykonanego testu dokona komisja szkolna na podstawie dołączonych odpowiedzi. Do dalszego etapu przechodzą trzy osoby, które uzyskały kolejno maksymalną liczbę punktów, lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej ilości punktów.

W tym roku tematem konkursu biblijnego są Pisma Janowe obejmujące: Ewangelię, Listy i Apokalipsę wraz z przypisami i wstępami. Uczestnicy etapu szkolnego zmagają się dziś z 45 pytaniami. Jak przekonują organizatorzy, stopień ich trudności nie jest najwyższy, a to dlatego, by zachęcić młodych do dalszego czytania i poznawania Biblii. Głównym celem Konkursu jest bowiem sprowokowanie młodzieży do pogłębienia znajomości Pisma Świętego i uczynienia z niego Księgi Życia. Z roku na rok wzrasta zainteresowanie biblijnymi zmaganiami, co dowodzi otwartości młodych na zaspokajanie potrzeb duchowych.

Kolejnym etapem Konkursu będzie finał diecezjalny, który zaplanowano na 26 kwietnia.
Nagrodą w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej jest kilkanaście indeksów na różne kierunki studiów m.in. filozofię, historię, historię sztuki, kulturoznawstwo czy teologię na KUL, UKSW czy Uniwersytecie Opolskim. Uczelnie te sprawują nad Konkursem patronaty naukowe.
« 1 »