nasze media MGN 07/2024

ekologia.pl/p

dodane 29.07.2009 10:00

Czy wilki wrócą do Szkocji?


Naukowcy zastanawiają się nad przywróceniem Szkocji wilka. Ten drapieżnik został tam wytępiony ponad 250 lat temu. Artykuł na ten temat ukazał się w „Biological Conservation”.

Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych dowiodły, że brak dużych drapieżników w ekosystemie pozwala na nadmierne rozmnożenie się dużych roślinożerców (łosie, jelenie, sarny). Skutkuje to niekorzystnymi zmianami, łącznie ze zniszczeniem niektórych terenów. Długotrwała, silny nacisk ze strony roślinożerców prowadzi zarówno do leśnych zmian (nadmiernie zgryzane gatunki zanikają) jak i do zupełnego wylesienia pewnych terenów. Jednak proces ten można odwrócić. Tereny, na które powróciły wilki, stawały się cenniejsze przyrodnicze.

Jak wskazują naukowcy, przykład USA może być kluczowy dla przywrócenia naturalnej równowagi na niektórych terenach Szkocji.

Obecnie na wielu terenach Szkocji na przykład populacja jeleni jest tak duża, że znacznie spadła ilość niektórych drzew np. brzóz. Okazuje się, że niektóre duże drapieżniki, w tym wilk są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania całych ekosystemów. Naukowcy planują początkowo sprowadzić kilka wilków na jedną z wysp lub duży, ogrodzony teren, by zbadać ich wpływ na środowisko.
« 1 »