nasze media MGN 07/2024

Radio Watykańskie/p

dodane 03.07.2009 10:33

Nauczyciele pielgrzymowali


„Wychowanie to dzieło Miłości” - pod takim hasłem na Jasnej Górze odbyła się 72. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców. W dwudniowym spotkaniu udział wzięło ok. 8 tys. przedstawicieli polskich placówek oświatowych.

Bp Grzegorz Kaszak przypomniał w homilii, że podstawowym zadaniem nauczycieli jest wychowywanie do miłości, bo „cóż nam po geniuszach, którzy obrócą swoje zdolności przeciwko ludzkości”.

Zdaniem samych nauczycieli największym wyzwaniem w polskiej szkole jest dziś kryzys wartości i tożsamości: „nasi wychowankowie właściwie nie znają swojej tożsamości, nie wiedzą, gdzie i ku czemu dążą, i w zasadzie są nijacy, sami tak się określają, że nie są ani biali, ani czarni. I to jest dzwon na alarm, że trzeba coś z tym zrobić, by ocalić przyszłe pokolenie”.

« 1 »