nasze media MGN 07/2024

Radio Watykańskie/p

dodane 04.05.2009 10:20

Wschodnioeuropejskie spotkanie młodych Taizé


8 tys. młodych Europejczyków wzięło udział w trzydniowym etapie „Pielgrzymki zaufania przez ziemię”, który zakończył się w Wilnie. Obok największej grupy Litwinów jedną piątą (ok. 1,6 tys.) uczestników stanowili Polacy. Oprócz nich licznie reprezentowani byli Białorusini (500 osób), Ukraińcy (400) i Łotysze. Młodzi goszczeni byli przez 30 parafii stolicy i okolic, wszyscy bez wyjątku – w rodzinach.

Przedpołudnia uczestnicy spędzali w parafiach, które ich gościły. Natomiast w południe i wieczorem gromadzili się w czterech kościołach w centrum Wilna. Jedna z tych świątyń wywarła szczególnie wielkie wrażenie. To kościół franciszkanów konwentualnych, jeszcze w odbudowie, noszący na sobie ślady „tamtych czasów”, jak tu się często mówi.

Bardzo ważne były spotkania tematyczne. 18 takich spotkań przygotowali Litwini, więc było w czym wybierać. Np. w katedrze w piątek i w sobotę po południu zgromadziło się kilkaset osób, żeby zastanawiać się nad tym, jak rozeznać swoje powołanie i jak odpowiedzieć na Boże wezwanie. Ale były także inne tematy, np. muzeum KGB, spotkanie i rozmowa z osobami, które mogły opowiedzieć o czasach komunistycznych, kiedy Kościół był tu bardzo doświadczany. Było też spotkanie na temat najnowszej historii Litwy o bardzo znamiennym tytule „Nasza historia – tragedia czy szansa?”.

Niezwykle gościnnie przyjmował wszystkich arcybiskup Wilna, kard. Audrys Juozas Bačkis. Uczestniczył w wielu spotkaniach modlitewnych. Bardzo gorąco powitał pierwszego dnia uczestników w różnych językach: litewskim, polskim, białoruskim, rosyjskim, angielskim. Dzięki temu wszyscy czuli się tutaj już od pierwszego momentu serdecznie przyjęci i ugoszczeni przez gospodarzy.
« 1 »