nasze media Najnowszy numer MGN 04/2023

ekai.pl/p

dodane 16.02.2009 09:49

Msza św. za Galileusza

W 445. rocznicę urodzin Galileusza przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury abp Gianfranco Ravasi odprawił uroczystą Mszę św. w rzymskiej bazylice Matki Bożej Anielskiej.
Obecni byli jej inicjatorzy, członkowie Światowej Federacji Naukowców (World Federation of Scientists) z wielu krajów, w tym także z Rosji i Chin. Ci ostatni zapowiedzieli, że ufundują bazylice posąg Galileusza.
Abp Ravasi odczytał telegram od watykańskiego sekretarza stanu, kardynała Tarcisio Bertone, który „z podziwem i czcią wspomina tego wybitnego męża nauki i wiary”, nazywanego, słusznie jak zauważa najbliższy współpracownik Benedykta XVI, „mężem Bożym”.
W kazaniu przewodniczący Papieskiej Rady podkreślił, że włoski astronom potrafił odróżnić „prawdy nauki” od prawd, które „niezbędne są do zbawienia”, czyli prawd wiary.
Jedną z inicjatyw związanych z Międzynarodowym Rokiem Astronomii, zbiegającym się z 400-leciem pierwszych obserwacji Galileusza, odbędzie się we Florencji w od 26 do 30 maja kongres naukowy, zorganizowany przez tamtejszy Instytut Stensena, kierowany przez jezuitę księdza Ennio Brovedani.
Galileo Galilei - Galileusz (1564-1642) był włoskim myślicielem i uczonym o rozległych zainteresowaniach, przede wszystkim w dziedzinie nauki ścisłych. Jako astronom bronił Kopernikańskiej teorii budowy Wszechświata, szczególnie nauki o obrocie Ziemi wokół Słońca. Ściągnęło to nań krytykę ze strony Kościoła, a zwłaszcza Inkwizycji, która zarzuciła mu poglądy niezgodne z nauką katolicką.
Galileusz częściowo odwołał swe przekonania, ale w 1633 r. spędził pół roku w areszcie domowym w Sienie. Później wypracował własną teorię, która ostatecznie zrywała z fizyką arystotelesowską i którą po latach potwierdził Newton. Zmarł i został pochowany we Florencji.
Pełne uznanie tego uczonego i jego dorobku przez Kościół rozpoczęło się w XIX wieku. W 1822 usunięto jego prace z Indeksu Ksiąg Zakazanych. Jan Paweł II w czasie swego pontyfikatu (1978-2005) wielokrotnie (m.in. w latach 1979 i 1992) wypowiadał się w obronie Galileusza, podkreślając jego zasługi zarówno dla nauk ścisłych i filozofii, jak i biblistyki.

« 1 »