nasze media Najnowszy numer MGN 06/2023

KAI/k

dodane 27.10.2008 15:26

Powstał pierwszy polski przekład Biblii w trzecim tysiącleciu

Pierwszy w trzecim tysiącleciu przekład Pisma Świętego z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego na język polski z komentarzem opracował zespół 100 biblistów i językoznawców. Prace nad projektem trwały 12 lat.

Nowy przekład Biblii charakteryzuje się także przejrzystym i nowoczesnym układem graficznym, pozwalającym sprawniej poruszać się wśród ksiąg. Zawiera przypisy z informacjami koniecznymi do zrozumienia tekstu biblijnego, umieszczone na zewnętrznych marginesach stron.

Opracowano także komentarze do poszczególnych fragmentów, na które podzielony jest tekst biblijny - ukazują one główne myśli oraz przesłanie w nich zawarte. W dolnych rogach stron umieszczono też skrócone nazwy ksiąg wraz z zakresami tekstu biblijnego, ułatwiające szukanie wybranego miejsca w tekście Pisma Świętego.

Biblia zawiera ponadto słownik wyjaśniający 186 terminów biblijnych oraz tablice chronologiczne i mapy, które przybliżają kontekst historyczny i geograficzny wydarzeń biblijnych.

Wydawcą nowego przekładu Pisma Świętego jest Edycja Świętego Pawła. Jest to katolicka międzynarodowa grupa wydawnicza działająca w 28 krajach świata, prowadzona przez Towarzystwo św. Pawła (paulistów) - zgromadzenie zakonne założone przez bł. Jakuba Alberione.

Zgodnie z wolą Jakuba Alberione, szczególnym wyrazem służby Słowu Bożemu jest podejmowanie inicjatyw o charakterze ściśle biblijnym, do których należy dokonywanie tłumaczeń Pisma Świętego na języki nowożytne i dołączanie do nich komentarzy, dostosowanych do różnych kategorii odbiorców.

« 1 »